ŽILINA

GYNEKOLOGICKÁ

AMBULANCIA

ordinácia

Budova „INFORAMA“,  2. poschodie
Kysucká cesta 3, Žilina, 01001

Ordinačné hodiny

Kliknite pre viac info

kontakt

Zameranie ambulancie

Gynekologická ambulancia, s. r. o. je ambulanciou primárneho kontaktu. Zameriava sa na pacientky evidované v ambulancii, ktorým poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo a ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve. Garantom odbornej činnosti ambulancie je lekárka MUDr. Lívia Jaššová. Činnosť gynekologickej ambulancie zahŕňa všetky oblasti starostlivosti v danom odbore:

Primárna gynekologická starostlivosť

Preventívne gynekologické prehliadky od 18. roku veku

Vedenie poradne pre tehotné klientky

Dispenzárne kontroly

Dohľad nad antikoncepciou

Manažment postmenopauzálnych klientiek

Reprodukčná medicína

Liečba zápalových ochorení genitálu

Zmluvní partneri

Kde nás nájdete?