Venujeme sa:

Primárnej gynekologickej starostlivosti

 • diagnostika a liečba akútnych stavov (zápaly, výtoky, bolesti, nepravidelnosti krvácania, problémy s otehotnením, nálezy na prsníkoch, atď.)
 • príprava pacientok na operačné výkony, sterilizáciu, umelé prerušenie gravidity a následná pooperačná starostlivosť
 • drobné operačné výkony, extrakcie stehov, ošetrovanie pooperačných rán
 • príprava návrhov na kúpeľnú liečbu

Preventívnym gynekologickým prehliadkam od 18. roku veku

 • preventívne prehliadky vykonávané 1x ročne sú zamerané na komplexné vyšetrenie pacientky so snahou o záchyt rizikových faktorov pre vznik onkologických a iných závažných ochorení ženského genitálu a prsníkov
 • preventívna gynekologická prehliadka začína odberom anamnézy, tzn. zberom informácií o celkovom zdravotnom stave pacientky, zaujímajú nás nové ochorenia, lieky, aj ochorenia zdanlivo nesúvisiace so ženskými orgánmi; pokračuje vyšetrenie brucha zvonku pohmatom a následne gynekologické vyšetrenie v zrkadlách s odberom onkocytologického steru z krčka maternice na sklíčko alebo metódou LBC (LiquidBasedCytology) pod kolposkopickou kontrolou, ktorým sa snažíme zachytiť včasné štádium rakoviny krčka maternice
 • nasleduje palpačné zhodnotenie malej panvy s posúdením veľkosti, štruktúry, mobility a citlivosti jednotlivých orgánov
 • pokračujeme ultrazvukovým vyšetrením orgánov malej panvy vaginálnou alebo abdominálnou sondou, čím vyhľadávame  abnormality maternice a vaječníkov 
 • súčasťou je aj palpačné vyšetrenie prsníkov a zabezpečenie sonografického a mamografického skríningu prsníkov, ktoré má za cieľ zachytiť predrakovinové zmeny na prsníkoch
 • posledným krokom je informovanie pacientky o náleze, o zistených odchýlkach, informovanie o jej zdravotnom stave a odporučenie prípadných ďalších špecializovaných vyšetrení, konzultácií, zaistenie následnej operačnej liečby a nastavenie na potrebnú medikamentóznu či inú liečbu

Vedeniu poradne pre tehotné klientky

 • diagnostika tehotnosti a záchyt rizikových faktorov pre patologický priebeh gravidity
 • sledovanie normálnej aj rizikovej tehotnosti
 • kompletný odber krvi na laboratórne vyšetrenia: hematologické, biochemické , vyšetrenia protilátok, krvnej skupiny a Rh faktoru, HIV 1 a 2 protilátok, toxoplazmózy, rubeoly, syfilisu, genetické vyšetrenia v 1. i 2. trimestri
 • nadštandardné vyšetrenia na neinvazívne prenatálne testovanie genetických ochorení plodu z krvi matky
 • ďalšie vyšetrenia podľa vývoja gravidity
 • ultrazvukové sledovanie tehotnosti s vyšetrovaním prietokov krvi u plodu na posúdenie životaschopnosti plodu s posúdením rastu, morfológie a vývinu plodu
 • poradenstvo v šestonedelí a pri problémoch s laktáciou

Dispenzárnym kontrolám

 • predrakovinové ochorenia krčka maternice – odber onkocytológie na sklíčko alebo formou LBC cytológie, HPV typizácia
 • nezhubné nádory maternice (myómy) 
 • cysty a nádory vaječníkov 
 • endometrióza
 • rodinná záťaž (napr.: prítomnosť rakoviny prsníkov či vaječníkov u sestry alebo matky)

Dohľadu nad užívateľkami antikoncepcie

 • poradenstvo s výberom antikoncepcie – zhodnotenie rizikových faktorov klientky, výber najvhodnejšej metódy, poučenia o rizikách i benefitoch daného preparátu
 • kontrola krvného tlaku a odbery krvi v indikovaných prípadoch
 • ordinácia antikoncepčných prípravkov a voľba vhodnej formy antikoncepcie: tabletky, náplaste, krúžky, hormonálne i nehormonálne vnútromaternicové telieska a sterilizácia
 • zavádzanie a odstraňovanie hormonálnych aj mechanických teliesok
 • dispenzárne kontroly počas  antikoncepcie
 • konzultácie počas užívania antikoncepcie v prípade ťažkostí

Hormonálnej liečbe v období prechodu (klimaktéria)

 • poučenie o priebehu klimaktéria, o režimových opatreniach a nehormonálnych možnostiach zvládnutia prechodu, zhodnotenie rizikových faktorov a benefitov užívania hormonálnej substitučnej liečby
 • ordinácia liekov a poučenie o ich nežiadúcich účinkoch i benefitoch pre klientku, dohľad nad hormonálnou liečbou formou pravidelných kontrol
 • poskytujeme kompletné poradenstvo pre pacientky v klimaktériu

Reprodukčnej medicíne

 • diagnostika a liečba sterility zahŕňa podrobný odber anamnézy a kompletné vyšetrenie pacientky so zameraním sa na problémy s otehotnením, dotazujeme sa i na partnera, ktorého riešime v spolupráci s andrológom
 • vykonávame folikulometrie, čo je sonografické zhodnotenie rastu vajíčok v danom cykle a predpokladanie ovulácie, teda aj plánovanie pohlavného styk na vhodný čas
 • vyšetrenie hormonálneho profilu – AMH (anti-Müllerian hormon = indikátor ovariálnej rezervy) a v prípade potreby aj kompletného hormonálneho profilu, diagnostika porúch funkcie štítnej žľazy, hyperprolaktinémie a hyperandrogénnych stavov
 • indukcia ovulácie hormonálnymi prípravkymi v prípade potvrdenia anovulačných cyklov
 • zaistenie operačnej diagnostiky a liečby (hysteroskopia, laparoskopia, chromopertubácia)
 • spolupráca s centrami asistovanej reprodukcie v Martine i v Žiline

Liečbe zápalových ochorení genitálu

 • diagnostika a liečba zápalov malej panvy
 • pohlavne prenosné ochorenia
 • zápaly pošvy, vulvy a močových ciest s možnosťou mikroskopického vyšetrenia a odoslaním vzoriek do laboratória
 • zabezpečujeme vakcináciu proti HPV vírusom vrátane kompletnej edukácie

Oznám pre zákazníkov


Vážené klientky gynekologickej ambulancie. Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v dňoch 16.5. - 17.5.2024 bude ambulancia zatvorená.

Vaše e-maily budú vybavené až po návrate z dovolenky, výsledky nám môžte hodiť do schránky pri výťahoch, podľa potreby Vás budeme kontaktovať. Recepty na hormonálnu antikoncepciu sa budú predpisovať až po návrate z dovolenky.

Akútne stavy (bolesti, krvácania a tehotenské komplikácie) ošetrí gynekologická ambulancia:

Mudr. Zuzana Ančicová, S. Sakalovej 161/16, Bytča. Poprosím Vás kontaktujte pani doktorku vopred telefonicky na tel. čísle:041/5091845.

Za porozumenie Ďakujem.

This will close in 20 seconds