charakteristika ambulancie

Gynekologická ambulancia, s. r. o. je ambulanciou primárneho kontaktu.

Gynekologická ambulancia

Gynekologická ambulancia, s. r. o. sa nachádza na Kysuckej ceste v širšom centre Žiliny na adrese Kysucká cesta 3, Žilina. Je situovaná na druhom poschodí budovy INFORAMA, s výbornou dostupnosťou MHD a SAD so státím priamo pred budovou. Parkovanie je v dostupnosti  100 m v okolí alebo priamo na parkovisku blízkeho obchodného domu.

Zdravotnícke zariadenie gynekologickej ambulancie poskytuje klientkam odbornú a komplexnú starostlivosť v odboroch:

 • gynekológia
 • pôrodníctvo
 • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve.

Odbornú zdravotnú starostlivosť poskytujú lekárka MUDr. Lívia Jaššová a zdravotná sestra Bc. Erika Balková, ktoré sa pravidelne vzdelávajú a zúčastňujú seminárov a konferencií  s cieľom zabezpečiť starostlivosť v súlade s najnovšími poznatkami v predmetnej medicínskej oblasti.

Cieľom zdravotníckeho zariadenia je poskytovať dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť na vysokej odbornej úrovni, s maximálnou starostlivosťou, flexibilitou a diskrétnosťou poskytovaných gynekologických služieb. Zdravotnícke zariadenie intenzívne spolupracuje s inými zdravotníckymi zariadeniami v rámci Slovenskej republiky, ale hlavne so zariadeniami:

 • Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline
 • Univerzitná nemocnica v Martine
 • Kysucká nemocnica spoliklinikou v Čadci
 • Ambulancia ultrazvukovej diagnostiky PRENATAL, s.r.o. Žilina
 • Zariadenie JZS spoločnosti ŽILPO, s.r.o., Žilina
 • Uro-gynekologická ambulancia v Žiline
 • Centrom asistovanej reprodukcie Sanatórium Helios SK, s. r. o.  so sídlom v Martine
 • a iné.

ŽILINA

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA