Ako sa stať našou klientkou?

Gynekologická ambulancia, s. r. o. je ambulanciou primárneho kontaktu.

1.

Našou klientkou sa stanete podpísaním Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

2.

Ak nie ste doteraz evidovaná u žiadneho gynekológa, môžete si priamo dohodnúť termín vyšetrenia v našej ambulancii; kontaktujte nás prosím telefonicky alebo osobne.

3.

V prípade, že ste zaevidovaná u iného gynekológa, je potrebné odstúpiť od Dohody, ktorú s ním máte uzatvorenú; môžete tak urobiť vyplnením a doručením tlačiva, ktoré dostanete v našej ambulancii. Naše kapacity sú limitované, preto tento prestup je nutné s nami dopredu dohovoriť osobne alebo telefonicky.